Strömbrytare SB2

Strömbrytare som passar till motor Creusen.
Om du måste hålla knappen intryckt för att få drivning så är strömbrytaren trasig.

206 kr (258 kr inkl. moms)

Passar våra slipmaskiner.

SSM maskiner som är 30 år gamla använder en annan typ.
Kontakta oss om ni behöver en sådan.