Utsug

Vid slipning bör man alltid ha ett bra utsug ihopkopplat med våra maskiner (för att ta bort utsläpp av slipdamm och partiklar) så sliprummet hålls rent.